Propozice projektu Na Svinec

Hlavní soutěž: O nejvyšší počet výstupů na Svinec za 1 rok

Vedlejší výzvy: O nejvyšší počet výstupů v určitém období

Pořadatel:

Zážitky v pohybu, z. s.

Riegrova 1945/9

74101 Nový Jičín

Statutární orgán: Mgr. Jiří Klein, kontakt: info@nasvinec.cz, 603307107

Projekt Na Svinec je otevřen pro všechny milovníky aktivního života a pohybu v přírodě, bez omezení věku.

Všichni účastníci se musí do projektu Na Svinec zaregistrovat a zaplatit roční startovné.

Pro evidenci výstupů na Svinec jsou použity elektronické snímače otisků prstů.  Při registraci je nutné pořídit otisky, nejméně tří prstů z každé ruky. Z těchto důvodů je vyžadován po každém účastníkovi výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů. (Souhlas) Pořízený otisk je před uložením do snímače zpracován matematickými operacemi (hashováním) tak, aby nebyl volně čitelný nebo zpětně rekonstruovatelný. (Stanovisko k docházkovým systémům společnosti IReSoft – Alveno)

Start ročníku 2020: 1. 2. 2020 v 00:01 hod – konec: 31. 1. 2021 následujícího roku v 23:59 hod.

Registrace:

Registrace do projektu Na Svinec 2020 započne od 1. 1. 2020

Každý účastník absolvuje registrační proces (formulář, otisky, platba ročního startovného) na určeném místě a v určeném čase. Pro prodloužení účasti pro další rok každý stávající účastník zaplatí prolongaci registračního poplatku.

Startovné:

Jednorázové i prodlužované roční startovné pro účastníky starší 15 let je 200,- Kč za kalendářní rok.

Jednorázové i prodlužované roční startovné pro děti (do 15 let) a seniory (nad 65 let) je 150,- Kč za kalendářní rok.

Kategorie:

děti do 15 let, ženy I do 35 let, ženy II nad 35 let, muži I do 45 let, muži II nad 45 let a senioři ženy a senioři muži nad 60 let

Umístění snímačů:

  1. snímač Chata Svinec (u vchodových dveří vpravo), GPS: 49.5700886N, 17.9922756E (https://mapy.cz/s/2RqPw)
  2. snímač Nový Jičín, Masarykovo nám. 45/29 (vpravo od hlavního vchodu), GPS: 49.5943306N, 18.0106486E (https://mapy.cz/s/2RqRt)

Pro správnou funkci snímače zacloňte při pořizování otisku snímač rukou, či tělem.

Jak zaevidovat jeden výstup za den:

Z kteréhokoli směru podle své kategorie vystoupat, vyběhnout nebo vyjet na kole (dále jen „vystoupat“) na Chatu Svinec a pořídit na snímači otisk. V tuto chvíli je započítán jeden výstup za den. Kdyby účastník v jednom dni znovu vystoupal na Chatu Svinec a pořídil na snímači další otisk, nebude se započítávat, protože není kontrola, že sestoupal do Nového Jičína. Jelikož se den počítá od půlnoci do půlnoci a účastník by toho mohl využít příchodem těsně před půlnocí s pípnutím před půlnocí a následně hned po půlnoci – zakazujeme tento postup. V případě porušení odečteme oba příchody.

Jak zaevidovat více výstupů za den:

  1. Z kteréhokoli směru vystoupat na Chatu Svinec a pořídit na snímači otisk.
  2. Sestoupat do Nového Jičína a na snímači na budově ICNJ pořídit otisk.
  3. Znovu vystoupat na Chatu Svinec a pořídit na snímači otisk. Tímto postupem jsou započítány 2 výstupy za den. Pro další výstupy je potřeba vždy opakovat postup podle bodů 2. a 3.
  4. Správné přečtení otisku je na čtečce signalizováno akusticky a bliknutím zelené diody. Chybné načtení akusticky a červenou diodou.

Poslední otisk započtený do jednoho dne musí být pořízený na Chatě Svinec do 23:59 hod.

Trasy:

Pěší účastník a běžci si volí trasu sámi podle své výchozí polohy. Nejkratší trasa pro všechny kategorie k Chatě Svinec od ICNJ je značena červenou turistickou značkou nebo zelenou značkou Naučné stezky Františka Palackého. Poslední lesní část před Chatou Svinec je vhodná spíš pro horská a krosová kola. Pro silniční kola doporučujeme trasu přes místní část Kojetín (asfalt). Za průměrný výškový rozdíl u jednoho výstupu považujeme 230 výškových metrů (měřeno z Masarykova nám. k Chatě Svinec).

Ceny:

Ceny pro vítěze jednotlivých kategorií věnují partneři akce a jsou zveřejněny před započetím hlavní soutěže a před započetím vedlejších (krátkodobých) výzev.

Motivační celoroční ceny věnují laskaví partneři. Děkujeme za podporu.