Ceny 2020

Hlavní ceny za celý rok obdrží tři nejlepší v absolutním pořadí. Další ceny získají 3 nejlepší účastníci v každé kategorii, kromě těch, kteří uspěli v absolutním pořadí. (18 cen)

Ceny pro nejlepšího v každé kategorii ve vedlejších výzvách budou zveřejněny vždy u konkrétní akce a věnuje je partner akce. (obvykle 6 cen)

Všichni účastníci projektu mají možnost získat za určený počet výstupů motivační ceny od našich LASKAVÝCH PARTNERŮ.

1. místo – absolutně

Brzy zveřejníme

Vydržte 🙂

Cenu laskavě věnuje

Cenu věnuje